Te Maki Toto Vene (T2): E Manamanata no Toku Iti Tangata

Exploring Type 2 Diabetes: A Socio-scientific Issue for My Community

Akamaramaanga

Introduction

LO1: Pitoenua

Health and Wellbeing

LO2: Te Manamanata

The Issue

LO3: Toto Vene - Akamaramaanga

Diabetes - An Overview

LO4: Te Tuka i Roto i te Toto

Blood Glucose

LO5: Toto Vene - Vaitoanga Tuka Teitei

Diabetes Mellitus

LO6: Paruruanga

Reducing the Risk

LO7: Raveanga

Taking Action

LO8: Akatanotanoanga i te Kimianga Matatio

Refining Our Research

LO9: Ripotinga i tei Kiteaia

Presenting a Report